12_veveri.jpg

Od 1. ledna 2014 byla založena společnost PIS PECHAL, s.r.o. do které se původní firma transformovala s veškerou technickou náplní. Specializujeme se na zpracování projektů mostních konstrukcí. Velkou část naší kapacity věnujeme zpracování výrobní dokumentace pro výrobu a montáž ocelových mostů. Zajišťujeme inženýrskou činnost, expertní a poradenskou činnost v oboru ocelových konstrukcí.

Součástí našeho 25 členného projekčního týmu jsou inženýři s těmito kvalifikacemi:

 • autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (8)
 • autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (1)
 • autorizovaný technik pro dopravní stavby (1)
 • mezinárodní svářečský inženýr IWE (1)
 • držitel oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (2)

Jednatelé společnosti
 • Ing. Antonín Pechal, CSc.
 • Ing. Martina Varmužová
Ing. Antonín Pechal, CSc.
 • autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce
 • soudní znalec v oboru stavebnictví se specializací na ocelové konstrukce
 • oprávněn k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů a pozemních komunikací
 • člen zkušební komise ČKAIT v Brně pro autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce
 • externí učitel na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí při Fakultě stavební VUT v Brně
Certifikát kvality

Společnosti byla udělena certifikace systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 pod číslem QMS-3546/2014 pro projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.