Kniha MOSTY

Kniha MOSTY


Zpráva o konstrukci a architektuře některých českých mostů

Po více než čtyřiceti letech projektování mostních konstrukcí se Ing. Antonín Pechal, CSc. rozhodl rekapitulovat výsledky svojí práce a jeho projekční skupiny. V roce 2009 sestavil a publikoval knihu s názvem MOSTY.

Koncepce knihy

Cílem publikace je seznámit čtenáře s konkrétními příklady námi projektovaných mostů, jejich technickým a architektonickým řešením, historickým, časovým a zeměpisným zařazením, s účastníky výstavby a zkušenostmi z realizace. Kniha je dvojjazyčná – v češtině a angličtině, je vytištěna na křídovém papíře a má 273 stran.

Oddíly knihy
  • Silniční mosty
  • Železniční mosty
  • Lávky pro pěší
  • Rekonstrukce silničních mostů

Objednávka knihy

Cena knihy je 326 Kč bez poštovného. Knihu zasíláme prostřednictvím České pošty nebo ji lze osobně vyzvednout v sídle společnosti. Knihu lze objednat telefonicky nebo e-mailem.