Lávka přes ulici Koliště v areálu IBC

Lávka přes ulici Koliště v areálu IBC


nosná konstrukce:ocelová spojitá prostorová příhradová konstrukce s mezilehlou mostovkou
délka NK:75+33 m
hmotnost OK:81 t
investor:Unistav, a.s.
uvedení do provozu:1998