Naše činnost

Naše činnost


Projektová činnost

 • projekty silničních mostů, železničních mostů a lávek pro pěší
 • projekty silnic a místních komunikací
 • projekty oprav, zesílení a rekonstrukcí mostů
 • projekty montáže ocelových konstrukcí
 • expertní a poradenská činnost v oboru ocelových konstrukcí
 • provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
 • zajištění generálního projektanta u staveb pozemních komunikací

Výrobní dokumentace

 • kompletní 3D model konstrukce v programu Siemens NX, asociativní vytvoření 2D výrobních výkresů
 • export modelu do formátu 3D PDF (jednoduché prohlížení, měření a ovládání struktury modelu v programu Adobe Reader)
 • export dat pro pálící zařízení ve formátu DSTV (NC data, výkazy materiálu)

Inženýrská činnost

 • zajištění autorských dozorů u všech námi projektovaných staveb
 • provádění kontroly výroby, montáže a nátěrových systémů ocelových konstrukcí včetně jejich technologických předpisů
 • zajištění stavebního a technického dozoru jako zmocněnce investora v celém rozsahu stavby (technické a majetkoprávní podklady, územní řízení, stavební povolení až po kolaudaci stavby)