Technický dozor investora

Technický dozor investora


III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723-1


investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
realizace: 2019

Výkon činnosti TDS v celém rozsahu stavby.

II/602 Jihlava – most ev. č. 602 – 043 (Brněnský most)


investor: Kraj Vysočina
realizace: 2018-2019

Výkon činnosti TDS v celém rozsahu stavby.

II/129 Březina - most ev. č. 129-003


investor: Kraj Vysočina
realizace: 2018-2019

Výkon činnosti TDS v celém rozsahu stavby.

III/36055 Baliny - most ev. č. 36055-1


investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
realizace: 2018-2019

Výkon činnosti TDS v celém rozsahu stavby.

II/602 Jihlavská most 602-001 (přes dálniční převaděč)


investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
realizace: 2017-2018

Výkon činnosti TDS v celém rozsahu stavby.

III/4203 Šakvice mosty 4203-3,4 nad žel.


investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
realizace: 2016-2017

Výkon činnosti TDS v celém rozsahu stavby.

Mostní objekty na dálnici D47


investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
realizace: 2005-2007

Prováděné činnosti

 • průběžná konzultace projektu, expertní posouzení statického výpočtu, kontrola výrobní dokumentace
 • kontrola výroby a dílenské přejímky sestav v mostárnách
 • montážní prohlídky ocelových konstrukcí mostů, předání konstrukce pro betonáž železobetonové desky
 • přejímky dilatačních závěrů, ložisek, přejímky nátěrů ocelové konstrukce mostu včetně zábradlí
 • účast na prvních hlavních prohlídkách a přejímacích řízeních mostu

Rekonstrukce mostu přes Jizeru v Čejetičkách (Mladá Boleslav)


investor: Středočeský kraj
realizace: 2003

Prováděné činnosti

 • technický dozor v průběhu výstavby, organizace a vedení kontrolních dnů
 • přejímka nátěrů ocelových konstrukcí mostu, přejímka betonářské výztuže
 • kontrola jakosti díla
 • přejímacích řízení dokončené stavby, první hlavní prohlídky a kolaudace stavby

Most přes dálnici D47 na ulici Opavská v Ostravě


investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
realizace: 2002

Prováděné činnosti

 • dílenská přejímka dle ČSN 73 2603 a TKP, vč. přípravy dílenské přejímky
 • montážní prohlídka dle ČSN 73 2603 a TKP, vč. přípravy prohlídky
 • první hlavní prohlídka před přejímacím řízením
 • zajištění přejímacích řízení
 • dle vyžádání zadavatele účast na stavbě a kontrolních dnech stavby
 • konzultace detailů technického řešení OK s projektantem RDS
 • konzultace dle potřeb zadavatele