Bridge on the railway line Česká Třebová – Zábřeh na Moravě (Near Krasíkov)

Bridge on the railway line Česká Třebová – Zábřeh na Moravě (Near Krasíkov)


load-bearing structure:composite continuous four beams (track system) and two beams (platform); upper bridge deck
length:131 m
weight of the steel structure:522 t
investor:České dráhy (Czech Railways)
commissioning:2004