Most v Týně nad Vltavou

Most v Týně nad Vltavou


nosná konstrukce:ocelové příhradové konstrukce (prostá pole) s dolní ocelo-betonovou mostovkou
délka NK:2 × 60 m
investor:město Týn nad Vltavou
uvedení do provozu:1998