Výrobní výkresy

Výrobní výkresy


Most přes řeku Wall ve městě Nijmegen (Holandsko)


účel: silniční most
nosná konstrukce: ocelový trám vyztužený obloukem s dolní komorovou mostovkou
rozpětí: 285 m
hmotnost: 6 040 t
investor: město Nijmegen
uvedení do provozu: 2013

Komplikovaná základní geometrie a nadvýšení vytvořilo mnoho ploch, které nebylo možné jednoduše rozvinout. Plechy z nich odvozené musely být v programu Siemens NX zpracovány speciální funkcí pro rozvinutí těles zakřivených v obou směrech.Most přes záliv u města Sundsvall (Švédsko)


účel: silniční most
nosná konstrukce: spojitý ocelový nosník s komorovým průřezem
délka mostu: 1 420 m
max. rozpětí pole: 170 m
hmotnost: 23 000 t
investor: Trafikverket
uvedení do provozu: 2014

Složité vedení jednotlivých jízdních pruhů v oblasti u opěr, proměnná šířka mostu a rozčlenění komory podélnými nosníky vytvořilo poměrně složitou skladbu korýtkových výztuh na mostovce. Naše společnost se podílela na projektu montáže mostu a návrhu montážních pomůcek.Most přes řeku Aller (Německo)


účel: železniční most na trati Wunstorf – Bremerhaven
nosná konstrukce: ocelový plnostěnný trám proměnné výšky s dolní ortotropní mostovkou
délka mostu: 377 m
max. rozpětí pole: 80 m
hmotnost: 4 300 t
investor: DB Netz AG
uvedení do provozu: 2015

Most přes řeku Rýn ve městě Schierstein (Německo)


účel: silniční most
nosná konstrukce: spojitý ocelový nosník s komorovým průřezem, spražený železobetonový průřez
max. rozpětí pole: 205 m
délka mostu: 1 280 m
hmotnost OK: 35 000 t
investor: Hessen Mobil
uvedení do provozu: 2016