Most přes řeku Wall ve městě Nijmegen (Holandsko)

Most přes řeku Wall ve městě Nijmegen (Holandsko)


účel:silniční most
nosná konstrukce:ocelový trám vyztužený obloukem s dolní komorovou mostovkou
rozpětí:285 m
hmotnost:6 040 t
investor:město Nijmegen
uvedení do provozu:2013

Komplikovaná základní geometrie a nadvýšení vytvořilo mnoho ploch, které nebylo možné jednoduše rozvinout. Plechy z nich odvozené musely být v programu Siemens NX zpracovány speciální funkcí pro rozvinutí těles zakřivených v obou směrech.