Most na trati Česká Třebová – Zábřeh na Moravě u obce Krasíkov

Most na trati Česká Třebová – Zábřeh na Moravě u obce Krasíkov


nosná konstrukce:spřažený spojitý čtyřtrám (kolejiště) a dvoutrám (nástupiště) s horní mostovkou
délka NK:131 m
hmotnost OK:522 t
investor:České dráhy
uvedení do provozu:2004