Estakáda na obchvatu obce Bělotín

Estakáda na obchvatu obce Bělotín


nosná konstrukce:spřažený ocelobetonový trám s horní železobetonovou mostovkou
délka NK:583 m
hmotnost OK:187 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:2007